当前位置: 首页 >> 李君行 >> 沁园春
沁园春

沁园春

作者: 李君行
朝代: 宋词

沁园春

['qin', 'yuan', 'chun']

三岛十洲,移掇者谁,玉城稚仙 。
['san', 'dao', 'shi', 'zhou', 'yi', 'duo', 'zhe', 'shei', 'yu', 'cheng', 'zhi', 'xian']

解运诗之巧,裁山剪水,用诗之力,斡地回天 。
['jie', 'yun', 'shi', 'zhi', 'qiao', 'cai', 'shan', 'jian', 'shui', 'yong', 'shi', 'zhi', 'li', 'wo', 'de', 'hui', 'tian']

大笑宋初,秀才屋子,著不得官家十万钱 。
['da', 'xiao', 'song', 'chu', 'xiu', 'cai', 'wu', 'zi', 'zhu', 'bu', 'de', 'guan', 'jia', 'shi', 'wan', 'qian']

又谁说,李膺豪放,门号龙门 。
['you', 'shei', 'shuo', 'li', 'ying', 'hao', 'fang', 'men', 'hao', 'long', 'men']

我家呼喝山川 。
['wo', 'jia', 'hu', 'he', 'shan', 'chuan']

道今日山春莺已迁 。
['dao', 'jin', 'ri', 'shan', 'chun', 'ying', 'yi', 'qian']

汝南山顶上,虎毋久卧,秀溪底下,龙莫长眠 。
['ru', 'nan', 'shan', 'ding', 'shang', 'hu', 'wu', 'jiu', 'wo', 'xiu', 'xi', 'di', 'xia', 'long', 'mo', 'chang', 'mian']

打起精神,护持诗府,推出诗城障山边 。
['da', 'qi', 'jing', 'shen', 'hu', 'chi', 'shi', 'fu', 'tui', 'chu', 'shi', 'cheng', 'zhang', 'shan', 'bian']

山川道,如稚仙肯出,当拜君言 。
['shan', 'chuan', 'dao', 'ru', 'zhi', 'xian', 'ken', 'chu', 'dang', 'bai', 'jun', 'yan']


简体:
沁园春
三岛十洲,移掇者谁,玉城稚仙 。
解运诗之巧,裁山剪水,用诗之力,斡地回天 。
大笑宋初,秀才屋子,著不得官家十万钱 。
又谁说,李膺豪放,门号龙门 。
我家呼喝山川 。
道今日山春莺已迁 。
汝南山顶上,虎毋久卧,秀溪底下,龙莫长眠 。
打起精神,护持诗府,推出诗城障山边 。
山川道,如稚仙肯出,当拜君言 。
李君行的其它诗歌
沁园春
三岛十洲,移掇者谁,玉城稚仙。解运诗之巧,裁山剪水,用诗之力,斡地回天。大笑宋初,秀才屋子,著不得官家十万钱。又谁说,李膺豪放,门号龙门。我家呼喝山川。道今日山春莺已迁。汝南山顶上,虎毋久卧,秀溪底下,龙莫长眠。打起精神,护持诗府,推出诗城障山边。山川道,如稚仙肯出,当拜君言。

《李君行.doc》

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印