当前位置: 首页 >> 黄同 >> 乘暇率僚友訪澹山祇閱御書清談久之偶成以豁其思
乘暇率僚友訪澹山祇閱御書清談久之偶成以豁其思

乘暇率僚友訪澹山祇閱御書清談久之偶成以豁其思

作者: 黄同
朝代: 宋诗

乘暇率僚友訪澹山祇閱御書清談久之偶成以豁其思

['cheng', 'xia', 'lv', 'liao', 'you', 'fang', 'dan', 'shan', 'qi', 'yue', 'yu', 'shu', 'qing', 'tan', 'jiu', 'zhi', 'ou', 'cheng', 'yi', 'huo', 'qi', 'si']

棠陰蕭爽訟詞稀,乘暇齋莊一陟危 。
['tang', 'yin', 'xiao', 'shuang', 'song', 'ci', 'xi', 'cheng', 'xia', 'zhai', 'zhuang', 'yi', 'zhi', 'wei']

雲漢昭回神聖畫,珠璣晃燿古今詩 。
['yun', 'han', 'zhao', 'hui', 'shen', 'sheng', 'hua', 'zhu', 'ji', 'huang', 'yao', 'gu', 'jin', 'shi']

清談習習風聲起,薄噀霏霏雨脚垂 。
['qing', 'tan', 'xi', 'xi', 'feng', 'sheng', 'qi', 'bao', 'xun', 'fei', 'fei', 'yu', 'jiao', 'chui']

它日玉堂誇勝踐,畫圖應展淡山奇 。
['ta', 'ri', 'yu', 'tang', 'kua', 'sheng', 'jian', 'hua', 'tu', 'ying', 'zhan', 'dan', 'shan', 'qi']


简体:
乘暇率僚友访澹山祇阅御书清谈久之偶成以豁其思
棠阴萧爽讼词稀,乘暇斋庄一陟危 。
云汉昭回神圣画,珠玑晃燿古今诗 。
清谈习习风声起,薄噀霏霏雨脚垂 。
它日玉堂夸胜践,画图应展淡山奇 。
黄同的其它诗歌
乘暇率僚友訪澹山祇閱御書清談久之偶成以豁其思
棠陰蕭爽訟詞稀,乘暇齋莊一陟危。雲漢昭回神聖畫,珠璣晃燿古今詩。清談習習風聲起,薄噀霏霏雨脚垂。它日玉堂誇勝踐,畫圖應展淡山奇。

《黄同.doc》

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印